Dolnicki samorzad terytorialny

P L U T O - snob i malkontent z Krakowa

Temat: SAMORZĄD TERYTORIALNY. WYDANIE 3 - ebook
SAMORZĄD TERYTORIALNY. WYDANIE 3 - ebook - POBIERZ! W niniejszej książce autor przedstawia tematykę przemian ustrojowych, jakim stale podlega współczesny samorząd terytorialny. Szczególną uwagę zwraca przy tym na zasadnicze reformy strukturalne dokonane w polskim samorządzie terytorialnym w latach 1998-2001. Autor ukazuje przy tym polski samorząd terytorialny na tle europejskim. Temu celowi służą rozważania prawnoporównawcze dotyczące ustroju i zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego w wybranych państwach. ADRESACI: Podręcznik stanowi cenną pomoc dla studentów oraz teoretyków prawa i administracji, ale również dla pracowników samorządowych. Autor: Bogdan Dolnicki Data wydania: 19.06.2006 Język publikacji: polski Liczba stron: 408...
Źródło: audiobooki.fora.pl/a/a,1179.htmlTemat: Dziennikarstwo czy polityka społeczna?
heh, ze się tak wtrącę Bo uczę się właśnie przedmiotu samorząd terytorialny i nie pomyślałabym wcześniej, że tu jest tyle kwestii dyskusyjnych. Jak autor (prof. Dolnicki) pisze po kolei 10 poglądów...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=7430


Temat: Metodologia
- samorząd i politykę lokalną? na pewno ustawa o samorządzie gminnym, powiatowym, województwa, prawo zamówień publicznych, ordynacja wyborcza rad gmin, powiatów i sejmików województwa, ustawę o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta i "samorząd terytorialny" Dolnickiego. - prawo mediów ustawę prawo prasowe, ustawę prawo autorskie i prawa pokrewne.
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=2418


Temat: Dolnicki
Witam wszystkich! Mam ogromną prośbę - jeśli ktokolwiek wie gdzie mogę znaleźć ksiązkę Realizacja prawa dostępu do informacji publicznej w jednostkach samorządu terytorialnego / Bogdan Dolnicki, Katowice: "Śl. Wydaw. Naukowe" 2003...
Źródło: forumksiazki.pl/viewtopic.php?t=12826


Temat: nowe wykłady
B. Dolnicki "samorzad terytorialny" najlepiej wydanie 4
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,145.html


Temat:
Samorząd Terytorialny- Bogdan Dolnicki gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu dla większości społeczeństwa zatem : DOBRANOC
Źródło: suboshi.fora.pl/a/a,262.html


Temat: Silesia - wielkie miasto?
... Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 13.20 „Aglomeracja śląska w strukturze samorządu terytorialnego” Prof. Bogdan Dolnicki, WPiA Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 13.50 „Koncepcja organów wyższego stopnia w odniesieniu do organów aglomeracji śląskiej” Prof....
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=3136


Temat: Dr Domagała-Prawne podstawy funkcjonowania społ. lokalnych
Bogdan Dolnicki "Samorząd terytorialny" IMO H. Izdebski "Samorząd terytorialny - podstawy ustroju i działalności" jest bardziej przystępną pozycją, ale to już kwestia gustu.
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=1495


Temat: Dr Domagała-Prawne podstawy funkcjonowania społ. lokalnych
misiu, bo nie tylko Dolnicki opracował szereg ustaw dotyczących samorządu terytorialnego, ale także Izdebski, który jako tradycyjne wymienia właśnie owe kryteria i owe środki. według mnie kryterium = zasada, zatem legalność...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=1495


Temat: Książki - co czytacie najczęściej?
Anna Świderkówna Nie tylko o Bibilii Kazania proboszcza z Ars W planach : Maria Składankowa Zrozumieć Iran Bogdan Dolnicki Samorząd Terytorialny :diabelek:
Źródło: forum.e-sancti.net/viewtopic.php?t=1021


Temat: Iwona Kuziorowicz (Hajduk)-praca licencjacka
Dzień dobry. Napisałam wstępny plan pracy oraz literaturę. Bardzo proszę o ocenę i uwagi. TYTUŁ - Zasada subsydiarności a ustrój samorządu terytorialnego w państwach Unii Europejskiej ROZDZIAŁ I. Ewolucja idei integracyjnych i ... regionalna Unii Europejskiej a zasada subsydiarności ROZDZIAŁ III. Samorząd terytorialny jako zdecentralizowana forma administracji publicznej 1. Samorząd terytorialny w Traktacie o Unii Europejskiej i niektórych dokumentach Rady Europy 2. Istota samorządu terytorialnego ROZDZIAŁ IV. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce i wybranych krajach europejskich 1. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce 2. Samorząd terytorialny we Francji 3. Samorząd terytorialny w Hiszpanii 4. Samorząd terytorialny w Niemczech ROZDZIAŁ V. Zasada subsydiarności podstawą ustroju i działania samorządu terytorialnego 1. Zasada subsydiarności w stanowieniu i stosowaniu prawa lokalnego 2. Zasada subsydiarności jako podstawa do określania zadań jednostek samorządu terytorialnego LITERATURA KSIĄŻKI 1. K. Byjak, J. Sulimierski, J.P. Tarno "Samorząd terytorialny po reformie państwa” 2. B. DolnickiSamorząd terytorialny” 3. H. Izdebski „Samorząd terytorialny. Podstawy ustroju i działalności” 4. J. Jeżewski „Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina w państwach Europy Zachodniej” 5. E. Ganowicz, L. Rubisz „Polityka lokalna. Właściwości , determinanty, podmioty” 6. K. Łastawski „Od idei do integracji europejskiej” 7. D. Milczarek „Subsydiarność” 8. A. Miszczuk. M. Miszczuk, K. Żuk „gospodarka samorządu terytorialnego” 9. K. Pająk „ Samorząd terytorialny i jego wewnętrzna transformacja” 10. I. Pietrzyk „polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich” 11. E. Popławska „Zasada subsydiarności w Traktatach z Maastricht i Amsterdamu” 12. J. Roszkowski „Wstęp do studiów europejskich” 13. M. Sakowicz „ Modernizacja samorządu terytorialnego w procesie integracji Polski z Unia Europejską” 14. J. W. Tkaczyński, R. Potorski, R. Willa „Unia Europejska. Wybrane aspekty ustrojowe” 15. J. W. Tkaczyński „Waria Europejskie” 16. M. Witkowska „Zasady funkcjonowania Unii Europejskiej” 17. S. Wójcik „Samorząd terytorialny w Polsce w XX wieku” Artykuły naukowe 1. E. Olejniczak-Szaławska „Prawo do uczestnictwa w kierowaniu sprawami publicznymi we wspólnotach samorządowych w świetle dyrektywy Rady 94/80/WE” – Samorząd Terytorialny nr 1-2/2006 2. I. Pietrzyk „Traktat o Unii Europejskiej a samorząd terytorialny”- Gospodarka Narodowa nr 12/1993 3. T. Szyc „Samorząd terytorialny w pracach Rady Europy” – Samorząd Terytorialny nr 1-2/2007 4. T. Szyc „projektowany status samorządu regionalnego w prawie międzynarodowym” – Samorząd Terytorialny nr 7-8/2006 Art. z Internetu 1. S. Łoziński „Polityka regionalna w Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne i...
Źródło: szreniawski.fora.pl/a/a,40.html


Temat: Sondaż na pruszczyk.pl
... dr hab. Bogdan Dolnicki Samorząd Terytorialny
Źródło: gabryelin.info/viewtopic.php?t=451


Temat: nowe wykłady
proszę, to są podstawowe inforamacje z pierwszego zjadu - mam nadzieję że się przydają Prawo samorządu terytorialnego: książki: polecana ( do egzaminu) - B. DolnickiSamorząd terytorialny” najnowsze wydanie IV Z. Leoński „Samorząd terytorialny w RP” Izdebski „Samorząd terytorialny. Podstawy ...... działalności” M. Opiarska „Zarys samorządu terytorialnego” ustawy: o gospodarce komunalnej DzU.97.9.43 o partnerstwie publiczno – prywatnym Dz.U.05.169.1420 o pracownikach samorządowych Dz.U.08.223.1458 o referendum lokalnym Dz.U.00.88.985 o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne Dz.U.06.216.1584 – tzw. ustawa antykorupcyjna o samorządzie gminnym Dz.U.01.142.1591 o samorządzie powiatowym Dz.U.01.142.1592 o samorządzie wojewódzkim Dz.U.01.142.1590 europejska karta samorządu terytorialnego światowa deklaracja samorządu terytorialnego w/w dzienniki ustaw są dziennikami podstawowymi bez zmian! zagadnienia: pojęcie i istota samorządu terytorialnego (przedmiot, podmiot, zadania, nadzór nad s.t.) struktura organizacyjna gminy, ... pracownik samorządowy i pracodawca samorządowy ograniczenia antykorupcyjne dot. pracowników samorządowych dochody i mienie samorządu terytorialnego (źródła dochodów, rodzaje podatków; pojecie i pochodzenie mienia, prowadzenie działalności gospodarczej przez jednostki gminy) nadzór nad samorządem terytorialnym formy współdziałania z jednostkami samorządu terytorialnego partnerstwo publiczno – prywatne i kontrakt wojewódzki egzamin: pisemny (resztę informacji przekaże nam dr Jagoda ponieważ pierwszy wykład w zastępstwie prowadził dr Marekwia) ... całości aktualna ponieważ weszła nowelizacja do ustawy prawo finansowe) akty prawne: konstytucja RP (rozdział VII i X) Dz.U.97.78.483 u. o finansach publicznych Dz.U. z 2005 r. u. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Dz.U.03.203.1966 u. o samorządzie gminnym Dz.U.01.142.1591 u. o samorządzie powiatowym Dz.U.01.142.1592 u. o samorządzie wojewódzkim Dz.U.01.142.1590 u. o regionalnych izbach obrachunkowych Dz.U.92.85.428 u. o NBP Dz.U.97.140.938 u. prawo bankowe Dz.U.97.140.939...
Źródło: administracja5.fora.pl/a/a,145.html


Temat: Monika Zięba praca licencjacka
pojęcie i cechy ROZDZIAŁ II STRUKTURA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WE FRANCJI 2.1 Gmina 2.1.1 Organy gminy i ich zadania 2.1.2 Łączenie gmin i związki gmin 2.1.3 Formy współpracy gminnej 2.1.4 Odrębności niektórych gmin 2.2 Departament 2.2.1 Organy departamentów 2.2.2 Zadania departamentów 2.3 Region 2.3.1 Organy i zadania regionów 2.4 Wspólnoty o szczególnym statusie 2.5 Formy nadzoru nad samorządem terytorialnym we Francji ROZDZIAŁ III FINANSE LOKALNE WE FRANCJI ZAKOŃCZENIE BIBLIOGRAFIA STRESZCZENIE BIBLIOGRAFIA Wydawnictwa zwarte: 1. Barański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo WSP TWP, Warszawa 2007 2. Bouvier M, Finanse lokalne we Francji, Kik, Warszawa 1999. 3. Bukowski Z., Jędrzejewski T., Rączka P., Ustrój samorządu terytorialnego, Dom Organizatora, Toruń 2005. 4. Chorąży K., Zagadnienia ustroju lokalnego Francji, Verba, Lublin 1998. 5. Dolnicki B., Modele samorządu terytorialnego w Europie i w Polsce, Wydawnictwo dr A. Abramskiego, Katowice 1994. 6. Dolnicki B., Samorząd terytorialny. Zagadnienia ustrojowe, Zakamycze 1999 7. Gospodarka. Administracja. Samorząd, pod red. H. Olszewskiego, B. Popowskiej, Printer, Poznań 1997. 8. Helnarska K.J., Samorząd terytorialny we Francji [w:] Samorząd terytorialny w Polsce Europie ( doświadczenia i nowe wyznania), pod red. J. Marszałek- Kawy, A. Lutrzykowskiego, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2008 9. Kaczmarek ... Samorząd lokalny w Polsce i w Europie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej im. A. Gieysztora, Pułtusk 2003. 12. Krzemiński M., Samorząd terytorialny [w:] A. Machowska, Prawo francuskie, t. II, Zakamycze 2004. 13. Lasocka D., Samorządy w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa 2005. 14. Manikowski R., Cele i zakres decentralizacji zarządzania finansami w wybranych krajach Unii Europejskiej, [w:] Samorząd terytorialny III Rzeczpospolitej. Dziesięć lat doświadczeń, pod red. S. Michałowskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2002 15. Mróz W., Administracja rządowa i samorządowa w Europie w dobie nowożytnej, WSAIZ, Przemyśl 2003. 16. Niewiadomski Z, Samorząd terytorialny w Europie Zachodniej. Podstawowe założenia i modele, Warszawa 1990 17. Ofiarska M., Formy publiczno- prawne współdziałania jednostek samorządu terytorialnego, C.H. Beck, Warszawa 2008. 18. Ruśkowski E., Podstawowe problemy prawne finansów lokalnych we Francji, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1983. 19. Ruśkowski E., Zagadnienia władzy lokalnej i finansów lokalnych w wybranych krajach kapitalistycznych, Dział Wydawnictw Filii UW w Białymstoku, Białystok 1986. 20. Samorząd terytorialny i administracja w wybranych krajach. Gmina ... Polska Akademia Naukowa, Warszawa 1993. Artykuły: 1. Blair P., Tendencje w funkcjonowaniu samorządów lokalnych i procesach demokratyzacji ( wnioski i refleksje w świetle przemian zachodzących w krajach Europy), Samorząd Terytorialny ( 1992, nr 1-2). 2. Cacheux le J., Modernizacja francuskiego systemu podatków lokalnych: pogodzenie niezależności, sprawności i bezstronności, Samorząd Terytorialny ( 1993, nr 4). 3. Chorąży K., Nadzór nad samorządem terytorialnym we Francji, Samorząd Terytorialny ( 1995, nr 9). 4. Chorąży K., Regionalizacja we Francji a niektóre problemy reformy ustroju lokalnego w Polsce, Samorząd Terytorialny ( 1994, nr 10). 5. Jeżewski J., Podział kompetencji między samorząd terytorialny a państwo we Francji, Samorząd Terytorialny ( 1992, nr 3). 6. Chorąży K., Związki komunalne we Francji, Samorząd Terytorialny ( 1994, nr 6) 7. Gajl N., Cour des Comptes, Izba Obrachunkowa i Izby regionalne we Francji, Samorząd Terytorialny, ( 1992, nr 4). 8. Jaworska- Dębska B., O systemie kształcenia pracowników samorządowych we Francji, Samorząd Terytorialny ( 1991, nr 7-. 9. Makowska K., Decentralizacja w planowaniu przestrzennym we Francji, Samorząd Terytorialny ( 1993, nr 7-. 10. Ruśkowski E., Tegler E., Kontrola działalności finansowej gmin we Francji i w Niemczech. Wnioski dla Polski, Samorząd Terytorialny ( 1992, nr 3). 11. Wojtczak K., Urzędnicy we Francji, Samorząd Terytorialny ( 1991, nr 6).
Źródło: szreniawski.fora.pl/a/a,19.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © P L U T O - snob i malkontent z Krakowa